Výstavy  Home

 

 

 

 

 

    Samostatné výstavy
     
     
  2012/13

samostatná výstava v Galerii OK v Zámku Slavkov - Austerlitz, ČR

    název: «Okamžiky»
     
     
  2011/12 samostatná výstava ve vlastivědném muzeum «Heimatmuseum St. Arnual» v Saarbrückenu / SRN
    název: «Daale - Stiftskirche St. Arnual» (kolegiátní kostel v Saarbrückenu)
     
     
  2010

samostatná výstava v ARTificium v Homburg Saar / SRN

    název: «Confessing colors»
     
     
   

samostatná výstava v Galerii D v Brně, ČR

    název: «Textile-Collages show human figures»
     
     
   

samostatná výstava v Galerii OK v Zámku Slavkov - Austerlitz, ČR

    název: «Sightseeing»
     
     
  2009

samostatná výstava v zámečku Püttlingen / SRN

    název: «Points of atraction»
     
     
  2008

veřejná prezentace diplomové práce ve výstavní síni Kulturního úřadu hl. města spolkové země

    Saarland «Kulturamt der Landeshauptstadt», v Saarbrückenu / SRN;
    námět: «Architektura a kulturní dědictví gotiky»
     
     
   

samostatná výstava v Kulturním úřadě hl. města spolk. země Saarland

    «Kulturamt der Landeshauptstadt»,v Saarbrückenu / SRN
   

název: «Between 2 worlds»

     
     
  2007

samostatná výstava «Meckesheimer Kunstherbst», v radničním sále v Meckesheimu / SRN

    název: «Bodies and landscapes»
     
     
  2006

samostatná výstava ve středisku «SAP», v St. Leon-Rot u Heidelbergu / SRN

    název: «My love belongs to the Sugar Loaf»
     
     
  2005

prezentace díla ke státní zkoušce ve vstupní dvoraně «HBK-Saar»,v Saarbrückenu / SRN

    námět: «The smiling of Mona Fila»
     
     
     
    Společné výstavy
     
     
  2014 spol. výstava v Galerii d´Art Mar v Barcelona, Španělsko
     
     
    spol. výstava v Galerii d´Art Terraferma v Lleida, Španělsko
     
     
  2013 spol. výstava v Galerii Sala d´Art E. Arimany v Tarragona, Španělsko
     
     
   

spol. výstava v Galerii D v Brně, ČR

     
     
   

spol. výstava v Galerii Dílo v Brně, ČR

     
     
  2012/13 spol. výstava v «Galerie Elitzer», v Saarbrückenu / SRN
     
     
  2012 spol. výstava v Berlíně se sdružením umělců «KunterBund» v Zemském zastupitelství spolk. země  
    Saarland v Berlíně / SRN
     
     
    spol. výstava v «Salon d’Honneur de la Gare de Metz » v Metz / Francie
    organizátor AMFA – FAAR
    Francouzská, Německá a Luxembourská umělecká výstava
    Fórum umělců regiónu «Forum d’Artistes de la Région»
     
     
  2011/12 spol. výstava  sdružení umělců «KunterBund», v Saarbrückenu / SRN
     
     
  2011 spol. výstava na 11. mezinárodním salonu malířství a sochařství v Nantes na pobřeží Atlantiku,
    «11čme Salon international de peinture et sculpture de Nantes facade atlantique», Francie
    dílo prémiované  cenou mezinárodního salonu pro účastníky ze zahraní,
    «Prix du salon international des l´etrangers»
     
     
   

aukční výstava „Sárské spol. Aidspomoc“, v evangelickém obecním středisku St. Johann

    v Saarbrückenu / SRN
     
     
    spol. výstava «Den výtvarného umění» v hl. městě spolk. země Saarland
    se sdružením umělců «KunterBund» v prostorách U2Raum,
    pod nadací «Patton Stiftung» v Saarbrückenu / SRN
     
     
    aukční výstava «Deutsche Bank Saarbrücken», umění podporuje děti «Kunst fördert Kinder»,
    v Saarbrückenu / SRN
     
     
  2010/11 spol. výstava  sdružení umělců «KunterBund», v Saarbrückenu / SRN
     
     
  2010

spol. výstava sárských umělců v «Kultur- u. Werkhof N19», v Saarbrückenu / SRN

     
     
   

aukční výstava „Sárské spol. Aidspomoc“, v «Moderne Galerie» v Muzeum Sárska,

    v Saarbrückenu / SRN
     
     
  2009

spol. výstava sárských umělců v «Kultur- u. Werkhof N19», v Saarbrückenu / SRN

     
     
   

aukční výstava „Sárské spol. Aidspomoc“, v «Moderne Galerie» v Muzeum Sárska,

    v Saarbrückenu / SRN
     
     
   

 aukční výstava «Peugot Deutschland», umění podporuje děti 

   

«Kunst fördert Kinder»,v Saarbrückenu / SRN

     
     
  2008 spol. výstava v «Galerie Elitzer», v Saarbrückenu / SRN
     
     
   

aukční výstava «Peugot Deutschland», umění podporuje děti «Kunst fördert Kinder»,

    v Saarbrückenu / SRN
     
     
  2003

spol. výstava děl malířské skupiny od profesora Bodo Baumgarten, v divadle města Trier / SRN

    název: «With timbals and painting bags out into the blue»
     
     
  2002

prémiované dílo při účasti na «IV. Certamen de pintura al aire libre de Salamanca monumental»;

   

spol. výstava prémiovaných děl v bance «Caja Duero» v Salamance / Španělsko

     
     
                1999

spol. výstava děl studentů 1. semestru vysoké školy výtvarného umění

    «HBK-Saar» Dagstuhl / SRN
     
     
     
    Díla umístě na veřejných místech
     
     
  2013 Jedno dílo majetkem Zemského zastupitelství spolk. země Saarland v Berlíně / SRN
     
     
  2013 Dvě díla majetkem Zámku Slavkov-Austerlitz / ČR
     
     
  2012/13 Jedno dílo v trvalé sbírce ve vlastivědném muzeum «Heimatmuseum St. Arnual» v Saarbrückenu / SRN
     
     
  2012 Tři díla v trvalé výstavě v Zemském zastupitelství spolk. země Saarland v Berlíně / SRN
     
     
  2007 Socha «Dudo» majetkem hl. města spolkové země Saarland / SRN
    ústředí pro podporu hospodářství a pracovního trhu,
    umístění v Theodor-Storm-Strasse v Dudweiler
     
     
  2004 Malba fasády s orientálním témem v «Heilig Kreuz Kindergarten» v Saarbrückenu / SRN